Bildegalleri

Pilfink
Rødstilk


Sothøne
Avosett
Stokkand

FiskeørnMøller
Glutsnipe

Storspove


Bokfink


Gravender
Sivspurv


Horndykker
Bever
Snømus

Løvsanger


Lappugle( Kontrolerte forhold)

Dvergspett h


Perleugle

Fossekallen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar